Connect with us

Biznes i finanse

Dlaczego warto nawiązać współpracę z firmą windykacyjną w 2021 roku?

Published

on

firma windykacyjna

Po zawirowaniach w gospodarce w 2020 wiele firm windykacyjnych na pewno nie będzie mogło narzekać na ilość pracy. Rosnące zadłużenie firm powoduje, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się skorzystać z usług windykacji. To skuteczny sposób na odzyskanie należności.

Coraz więcej podmiotów ogłasza upadłość

Pandemia koronawirusa wpłynęła negatywnie na kształt światowej i polskiej gospodarki. Według Monitoringu Sądowego i Gospodarczego w 2020 roku zgłoszono 41 875 postępowań upadłościowych, a w tym 13 084 postępowań o upadłość konsumencką. W 2019 roku te liczby wynosiły odpowiednio 35 777 oraz 7944. Natomiast w 2018 roku 29 218 oraz 6570. Tendencja częstotliwości zgłaszania upadłości rośnie zatem z roku na rok.

W przypadku wielu podmiotów gospodarczych, które borykają się z problemem nieopłaconych faktur, kluczowe znaczenie ma czas – windykacja powinna zostać rozpoczęta jak najszybciej, by zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania należności. Jeśli dłużnik ogłosi upadłość, trudno będzie odzyskać całość należnych środków.

Jak działa firma windykacyjna?

Obsługa wierzytelności przez firmy windykacyjne to coraz powszechniej wykorzystywane rozwiązanie. Przedsiębiorcy borykający się z klientami, którzy nie opłacają faktur w terminie, mogą przekazać odzyskiwanie należności zewnętrznemu podmiotowi. W imieniu wierzyciela windykatorzy kontaktują się z dłużnikami, przypominając o obowiązku zapłaty i proponując dogodne rozwiązania, które pozwolą na spłatę zadłużenia. Przedsiębiorca może dzięki temu zająć się rozwojem swojej działalności, nie przeznaczając czasu na negocjacje. Warto również wspomnieć, że wiele firm windykacyjnych świadczy pomoc również w czasie windykacji sądowej, która jest ostatecznością, jeśli nie uda się uzyskać spłaty w toku działań polubownych.

Dlaczego warto podjąć współpracę z agencją windykacyjną w 2021 roku?

Rok 2020 z całą pewnością nie był łatwy dla polskiej gospodarki. Niepewna sytuacja i brak możliwości zarobkowania przyczyni się do powstania wielu długów, które trzeba będzie później uregulować. Istnieje prawdopodobieństwo, że większość przedsiębiorców będzie mieć problemy z odzyskiwaniem należności. Odpowiedni nadzór i elastyczne podejście pracowników firm windykacyjnych pozwoli na podjęcie negocjacji i systematyczne odzyskiwanie należności za zaległe faktury. Innym ważnym czynnikiem, który powinien zachęcić do współpracy z firmą windykacyjną, jest możliwość skorzystania z wywiadu gospodarczego. Niepewna sytuacja na rynku może powodować złe decyzje inwestycyjne. Rzetelna informacja zebrana w trakcie wywiadu pozwoli uniknąć błędów i zminimalizuje ryzyko strat finansowych.

Continue Reading