Connect with us

Biznes i finanse

Jak ograniczyć lub całkiem wyeliminować stosowanie antybiotyków w hodowli trzody?

Published

on

hodowla trzody

Stosowanie antybiotyków w hodowli trzody chlewnej powoduje wzrost liczby bakterii odpornych na ich działanie, co utrudnia skuteczne leczenie chorób u zwierząt, ponieważ nabywają one swojego rodzaju odporności na terapie antybiotykowe. Słusznym kierunkiem działania jest ograniczanie stosowania antybiotyków do ściśle koniecznych przypadków, a nawet podejmowanie działań pozwalających na całkowite wyeliminowanie antybiotyków z leczenia trzody chlewnej. Do takich działań należą m. in.: poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt hodowlanych, opracowanie dodatków żywieniowych będących alternatywą dla antybiotyków oraz zmiana podejścia i edukacja wszystkich stron zaangażowanych w proces hodowli zwierząt. Wśród czołowych producentów żywca wieprzowego rośnie świadomość wzrostu lekoodporności przy wysokim zużyciu antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

Dobrostan zwierząt hodowlanych

Poprawa dobrostanu zwierząt hodowlanych powinna obejmować szeroko pojęte działania w zakresie: poprawy zdrowia zwierząt, ich ochrony biologicznej, stosowaniu innowacyjnej wentylacji i oczyszczania powietrza, eliminacji bądź ograniczenia przyczyn stresu zwierząt (np. podczas transportu), stosowania naturalnych nawozów, separacji wiekowej grup stada w różnych fazach produkcyjnych oraz zapewnienia elastycznych konstrukcyjnie budynków i kojców o regulowanej wielkości. Wszystkie te inicjatywy podnoszą jakość życia trzody chlewnej oraz przynoszą znaczące korzyści ekonomiczne. Sprawiają też, że hodowla trzody chlewnej pozbawionej stosowania antybiotyków jest możliwa, a w konsekwencji przyczynia się do poprawy zdrowia publicznego i wzrostu odporności ludzi.

Eubiotyki alternatywą dla antybiotyków

Rozwiązaniem wspierającym eliminację antybiotyków z hodowli trzody chlewnej, są eubiotyki, czyli naturalne produkty stymulujące proces trawienia u zwierząt hodowlanych. Dzięki zawartym w nich preparatom bioaktywnym wpływają regulująco na funkcje przewodu pokarmowego. Eubiotyki kształtują zrównoważoną mikroflorę bakteryjną w przewodzie pokarmowym zwierząt, nie tylko zastępując antybiotyki w funkcjach bakteriobójczych, lecz także stymulując trawienie zwierząt i działając bakteriostatycznie. Eubiotyki zwykle są mieszaninami różnego rodzaju dodatków przyczyniających się do poprawy spożycia, strawności i wykorzystania paszy, poprawy wzrostu zwierząt oraz zwiększonej zdrowotności i odporności zwierząt. Dodatki eubiotyczne mogą oddziaływać bezpośrednio (miejscowo), jak również pośrednio (systemowo); odpowiednio dobrane pozwalają na ograniczenie kosztów produkcji zwierzęcej.

Edukacja i zmiana podejścia

Chów bez antybiotyków jest możliwy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom dającym alternatywę dla takich leków, ale też uwarunkowany jest edukacją wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces hodowli, jak również wymaga zmiany nawyków i odpowiedniego podejścia do hodowli zwierząt. Prace badawcze mające przyczynić się do poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt koncentrują się nie tylko na ograniczeniu chorób i ich rozprzestrzeniania się w stadach hodowlanych, lecz także przyczyniają się  do opracowania nowych technologii, promowania naturalnych nawyków zwierząt, lepszego zrozumienia działania systemu odpornościowego zwierząt oraz promowania praktycznych rozwiązań związanych ze sposobami ich żywienia. Równolegle z badaniami i zmianami technologicznymi musi postępować edukacja ludzi, zmiany systemowe w procesie edukacji lekarzy weterynarzy oraz kształtowanie prawidłowego podejścia hodowców w ich codziennej pracy.

Continue Reading